trafikmedicin, sammanfattande benämning på forsknings- och verksamhetsområden som rör medicinska aspekter på människan i trafiken. Vid analyser av vilka faktorer som ökar risken för skadehändelser ingår trafikmedicinska bedömningar, likaså vid utformningen av skadeförebyggande åtgärder av de flesta slag och vid åtgärder för att minska skadeverkningarna.

I Sverige skadas varje år ungefär var hundrade invånare i fordonsrelaterade olyckor. Hälften av de skadade är cyklister. Den officiella trafikskadestatistiken är dock ganska ofullständig; jämför trafikolycka. Genom skadereducerande insatser på flera plan har antalet

(80 av 607 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Ulf Björnstig

Litteraturanvisning

Trafikskador 1993, utgiven av SCB ( 1994);
Leonard Evans, Traffic Safety and the Driver ( 1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, trafikmedicin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/trafikmedicin