tullväsen, sammanfattande benämning på organisation och verksamhet som upprätthåller en stats tullsystem. I Sverige har Tullverket till uppgift att fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt samt andra skatter och avgifter i utrikeshandeln, att samla in och bearbeta uppgifter för utrikeshandelsstatistiken samt att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av varor efterlevs.

Verksamheten inom

(61 av 429 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Tullväsendet fick en fast organisation 1636, då en särskild generaltullförvaltare tillsattes med myndighet över både tullväsendet och seglationen. Generaltullstyrelsen tillkom som ämbetsverk 1825. Tullens lokala och regionala

(27 av 189 ord)

Internationellt perspektiv

En organisationen för internationellt operativt tullsamarbete är World Customs Organization (WCO), tidigare Custom Cooperation Council

(15 av 104 ord)

Medverkande

  • Ulf Arvidsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, tullväsen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tullväsen