turism (av turist, av engelska tourist, av tour ’(rund)resa’, ’rundvandring’), benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen. Besökets sammanlagda vistelsetid skall vara kortare än ett år. Resans huvudsyfte skall vara annat än att utöva ett arbete som betalas av någon på platsen. Turism är även benämning på det ämne

(58 av 413 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Turism i nutida mening, som förutsätter goda resurser i form av samfärdsmedel, planering, logi- och restaurangmöjligheter, kan inte anses ha förelegat förrän under 1700-talet. Att man för nöjes skull företagit resor långt innan sådana faciliteter stått till buds är dock uppenbart – romerska graffiti på egyptiska fornminnen är vittnesbörd om antikens turism. I vår kultur kan medeltidens

(57 av 405 ord)

Medverkande

  • Jan-Öjvind Swahn
  • Nils Ragnar Jeansson

Litteraturanvisning

”Resa i Sverige”, Fataburen 1978; Längtan till landet Annorlunda, utgiven av Sveriges Turistråd (1990);
Ulf Sörenson, Resan till sevärdheten (1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, turism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/turism