Uganda, stat i Östafrika; 236 000 km2, 44,1 miljoner invånare (2018). Uganda

(11 av 79 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Uganda ligger på den östafrikanska platån och omfattar i huvudsak en högslätt, som från Victoriasjöns bäcken sträcker sig norrut mellan de berg som kantar Östafrikanska riftsystemets

(26 av 184 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Uganda ligger på en högplatå norr om Victoriasjön. De horstberg, gravsänkor och vulkaner som uppkom i samband med bildningen av Östafrikanska riftsystemet utgör de naturliga gränserna

(26 av 181 ord)

Klimat

Uganda ligger vid ekvatorn och har tropiskt savannklimat. Temperaturförhållandena styrs dock

(11 av 65 ord)

Växtliv

Uganda utgörs till ca 60 % av savanner och odlad mark, medan snår och buskmark

(14 av 99 ord)

Djurliv

Djurlivet är synnerligen artrikt beroende på att den östafrikanska savannfaunan och den västafrikanska regnskogsfaunan möts

(15 av 107 ord)

Naturskydd

År 2011 fanns det tio nationalparker, bland dem Ruwenzori Mountains och

(11 av 45 ord)

Befolkning

2018 hade Uganda en befolkningstäthet av 187 invånare per km2. Större delen av befolkningen är bosatt i de rika jordbruksområdena norr om Victoriasjön, medan de nordöstra delarna är glest befolkade, med nomadiserande boskapsskötare. 

Cirka 20 procent av befolkningen bor i städer, av vilka de största är Kampala (1,7 miljoner invånare, 2016), Mbarara (202 800), Gulu (161 200). Den demografiska situationen påverkas starkt av det stora antalet flyktingar från Sudan

(68 av 491 ord)

Språk

I Uganda talas ett fyrtiotal inhemska språk. De hör till två

(11 av 71 ord)

Religion

Drygt 85 % av Ugandas befolkning hör till någon kristen kyrka. Bland dessa återfinns nästan lika många protestanter (drygt 37 % av befolkningen) som katoliker (drygt 40 %).

Bland de kristna finns också

(30 av 214 ord)

Utbildning

Uganda har efter självständigheten 1962 lagt stor vikt vid utbildning, vilken varit central i de nationella utvecklingsplanerna. Strukturen hos skolväsendet har i stort hela tiden

(25 av 174 ord)

Sociala förhållanden

Uganda har en av världens lägsta BNP per capita och nära 2/3 av befolkningen lever i fattigdom (under 2 US dollar per dag). Lika stor andel av ugandierna har tillgång till rent vatten. Mer än vart femtonde barn dör

(39 av 272 ord)

Näringsliv

Uganda är ett fattigt land men under de senaste 20 åren har den ekonomiska tillväxten i landet varit hög och

(20 av 138 ord)

Jordbruk

Ugandas näringsliv domineras helt av det småbrukarbaserade jordbruket, som sysselsätter cirka 3/4 av arbetskraften.

(14 av 99 ord)

Mineral

Ugandas viktigaste mineralförekomster är koppar, tenn, guld, kobolt och järn. Den viktiga kopparproduktionen i

(14 av 99 ord)

Industri

Huvuddelen av tillverkningsindustrin är jordbruksbaserad (förädling av bomull, kaffe, te, sockerrör och

(12 av 84 ord)

Utrikeshandel

Uganda har negativ handelsbalans. Kaffe, te, fisk, guld och snittblommor är

(11 av 51 ord)

Kommunikationer

Landets transportnät har varit eftersatt sedan början av 1970-talet, men omfattande

(11 av 78 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Uganda är blygsam (2 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Den viktigaste tidningen är regeringsorganet

(16 av 108 ord)

Statsskick och politik

Efter drygt 20 år präglade av statskupper, brutal diktatur, våldsamma strider

(11 av 35 ord)

Statsskick

Enligt 1995 års författning är presidenten stats- och regeringschef samt överbefälhavare. Presidenten väljs i allmänna val för fem år. Sedan 2005 tillåts presidenten sitta obegränsat antal mandatperioder mot

(28 av 195 ord)

Politik

Ugandas politiska system har sedan början av 2000-talet varit föremål för en dragkamp mellan regeringen, oppositionen och rättsväsendet. President Yoweri Museveni, som kom till makten 1986 efter ett gerillakrig, motarbetade flerpartisystem med motiveringen att partiväsendet tidigare har underblåst etniska och religiösa motsättningar och lett till splittring. Men trots att Musevenis rörelse National Resistance Movement (NRM) varit den enda tillåtna politiska organisationen har Uganda inte varit någon typisk enpartidiktatur.

(68 av 481 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Uganda bygger på en blandning av inhemsk lagstiftning, importerade

(11 av 31 ord)

Mänskliga rättigheter

Skyddet för de mänskliga rättigheterna är fastställt i den ugandiska konstitutionen och ambitionen att stärka respekten för mänskliga rättigheter är ett av regeringens strategiska mål för perioden 2010–15. Men trots att den nationella lagstiftningen har utvecklats under senare år kvarstår arbete med att tillämpa

(44 av 313 ord)

Försvar

Försvaret består (2006) av ca 45 000 man värvad trupp och är organiserat i

(13 av 92 ord)

Litteratur

Den engelskspråkiga litteraturen fick sitt centrum i Makerereuniversitetet genom bl.a. tidskriften Penpoint, startad 1958, och en betydelsefull författarkonferens 1962. Flera litteraturtyper

(21 av 145 ord)

Musik

Ugandas musiktraditioner är huvudsakligen pentatoniska, något som framkommer såväl i vokalmusiken med dess växelsång mellan försångare och kör som i instrumentmusiken med dess ensembler vanligtvis bestående av kombinationer av flöjter, tvärtrumpeter och trummor (ugandatrumma). Andra viktiga instrument i Uganda är musikbågar, cittror, lyror, stråkharpor,

(44 av 308 ord)

Historia

Till Uganda har under det senaste halva årtusendet nilotiska och sudanesiska folk (bland dem acholi, luo och langi) invandrat och bosatt sig tillsammans med bantutalande (till exempel ganda och nyoro). I området mellan de centralafrikanska sjöarna uppstod kungadömen med väl utvecklad social och politisk organisation. Det främsta av dessa var fram till omkring 1800 Bunyoro vid Albertsjön, varefter Buganda vid Victoriasjön tog över som regionens ledande makt, främst tack vare att karavanhandeln från Indiska oceanen då nådde dit och gav gandakungarna

(80 av 1391 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Arne Anderberg
 • Björn Ranung
 • Britta Olinder
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Per Brandström
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
G. Eu (utgivare), East African Wildlife (1989).
Historia:
G.S.K. Ibingira, The Forging of an African Nation: The Political and Constitutional Evolution of Uganda from Colonial Rule to Independence (1973);
Steve Kayizzi-Mugerwa, Uganda at the End of the 1990:s: A Medium Term Assessment (1999).
Statsskick & Politik:
Aili Mari Tripp, Women and Politics in Uganda (2000).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Uganda. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/uganda