Ukraina är ett östslaviskt ord för gränsområde, och som ett sådant,

(11 av 72 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den kievrusiska tiden (800–1340)

I äldre historisk tid bestod Ukraina av två skilda regioner, en skogs- och jordbruksregion i norr och väster och ett vidsträckt stäppområde i söder. Fram till 1500-talet (i vissa områden ända till 1700-talet) kontrollerades stäpplandet av olika

(37 av 259 ord)

Den polsk-litauiska tiden (1340–1795)

Under denna period ägde en process av social differentiering rum. Ukrainarna var huvudsakligen bönder, vilka fick en alltmer ofri ställning, särskilt sedan adliga polska godsägare kunnat utöka sina ägor efter att större delen av det ukrainska territoriet hamnat under polskt styre 1569. Till städerna

(44 av 309 ord)

Den ryska tiden och den ukrainska nationalismens födelse (1795–1917)

Redan under Peter I:s (den store) regeringstid (1682–1725) påbörjades arbetet att integrera Ukraina och dess undersåtar i det ryska imperiet genom att bryta ned specifikt ukrainska institutioner och förbjuda det från ryskan skilda ukrainska skriftspråk som utvecklats sedan början av 1600-talet. Ryska

(42 av 301 ord)

Den första staten och sovjetperioden (1918–91)

Den 22 januari 1918 utropade centralrådet Ukraina som en självständig stat. Vid Österrike–Ungerns sammanbrott utropades 1 november 1918 också en västukrainsk republik, som i januari 1919 förenade sig med östra Ukraina. Hindren för den nya statens konsolidering var dock många. Ett var bristen på

(43 av 305 ord)

Det postsovjetiska Ukraina (1991–)

Sovjetunionens sönderfall under Michail Gorbatjovs tid vid makten ledde i Ukraina till ett försiktigt nationellt uppvaknande, som länge motarbetades av det starka kommunistpartiet. En utlösande faktor var reaktorhaveriet i Tjernobyl 1986, som väckte många ukrainares insikt om okänsligheten i den sovjetiska centralstyrningen, men även den långtgående kulturella och språkliga förryskningen var bidragande. För att främja frigörelse och närmande till väst bildade ukrainska intellektuella 1989 folkfronten Ruch, som fick sitt starkaste fäste i det västukrainska Lviv. I augusti 1991 utropades den fria

(80 av 1176 ord)

Medverkande

  • Klas-Göran Karlsson
  • Martin Kragh
  • Torgny Hinnemo
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ukraina/historia