underhåll, bidrag till annan persons försörjning. Underhållsskyldighet gäller enligt äktenskapsbalken (ÄktB)

(11 av 47 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Underhållsskyldighet mellan makar

Enligt ÄktB ska makar, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Om det som den ena maken skal bidra med inte räcker

(36 av 255 ord)

Underhållsskyldighet mot barn

Föräldrar ska enligt FB svara för underhåll åt sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år; om barnet går i skolan kan den

(39 av 277 ord)

Allmänna regler om underhållsbidrag

Underhållsbidrag kan bestämmas genom avtal mellan parterna eller genom domstols dom. Ett

(12 av 79 ord)

Historik

I 1734 års lag fanns inte några regler om gifta föräldrars underhållsskyldighet mot sina barn; en sådan skyldighet torde ha setts som en självklar konsekvens av äktenskapet. För barn som var avlade ”i lönskaläge utan

(35 av 244 ord)

Medverkande

  • Anders Agell

Litteraturanvisning

A. Agell, Äktenskap, samboende, partnerskap ( 5:e upplagan 2011);
Å. Saldeen, Barn- och föräldrarätt ( 6:e upplagan 2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, underhåll. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/underhåll