underhållsteknik, åtgärder för att vidmakthålla eller återställa prestationsförmågan hos tekniska utrustningar, såväl hos ett helt tekniskt system som hos en enstaka komponent i systemet. Underhållet är en viktig faktor i driftsäkerheten, dvs. en produkts eller ett systems förmåga att ge tillfredsställande prestation trots uppkomna fel och efter utfört underhåll (jämför tillförlitlighet).

Synen på underhåll har i likhet med synen på kvalitet förändrats och utvecklats under senare tid (jämför kvalitetsteknik). Till en början såg man ofta underhåll som kostsamma åtgärder som

(80 av 667 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Behovet av underhåll har följt människan ända sedan hon började använda redskap och verktyg. Under hantverkstiden var produktionsutrustningen så enkel att de som

(23 av 163 ord)

Medverkande

  • Hans Ahlmann

Litteraturanvisning

H. Ahlmann, ”Service och underhåll”, ABB handbok: Industri ( 1994);
Karl Edward Johansson, Driftsäkerhet och underhåll ( 1993);
O. Malmholt, Produktionsstörningarna, människan och tekniken ( 1995).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, underhållsteknik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/underhållsteknik