(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Uppland är ett utpräglat flackt och samtidigt lågt liggande landskap. Inte mindre än 70 % av ytan ligger lägre än 35 m ö.h. I västra Uppland finns två toppar på 111 m ö.h., Malmberget och Hjortmossberget.

Inre och norra Uppland är den mest utpräglat flacka delen.

(46 av 303 ord)

Klimat

På grund av närheten till havet har Upplands klimat en viss

(11 av 71 ord)

Växtliv

Uppland har en rik, omväxlande och växtgeografiskt intressant flora. Till detta bidrar bl.a. skillnaderna i jordmån och att landskapet har en övergångszon mellan det södra och det norra barrskogsområdet. Gränsen mellan dessa båda områden, den nord–sydsvenska naturgränsen (norrlandsgränsen), följer i stort

(41 av 286 ord)

Djurliv

Uppland hör till Sveriges artrikare landskap. Detta gäller inte minst fågelfaunan, med mer än 180 regelbundet häckande arter och totalt nästan 340 observerade arter. Alla landets hackspettarter häckar i Uppland, med speciell

(32 av 228 ord)

Medverkande

  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/uppland/natur