Uruguay [ɵrɵgʉaʹj], stat i sydöstra Sydamerika; 176 220 km2, 3,5 miljoner invånare

(12 av 85 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Uruguay ligger i övergångsområdet mellan den sydbrasilianska platån och Argentinas Pampas och är till största delen ett svagt böljande backland på

(21 av 150 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Uruguay utgör i flera avseenden ett övergångsområde mellan Brasiliens högland och Pampas slätter i Argentina. Sydöstra delen är en låg urbergsplatå med bågformiga ryggar som höjer

(26 av 181 ord)

Klimat

Uruguay har ett tempererat klimat med en medeltemperatur av 22 °C i

(12 av 62 ord)

Växtliv

Största delen är ett öppet, gräsbevuxet prärielandskap, en fortsättning av Pampas

(11 av 71 ord)

Djurliv

Däggdjursfaunan är fattig med bara ca 60 landlevande arter, inklusive gnagare och fladdermöss. Det finns inga primater och

(18 av 124 ord)

Naturskydd

År 2010 fanns sju områden som kallades nationalparker; deras främsta syfte

(11 av 31 ord)

Befolkning

Uruguay hade 2020 en befolkningstäthet av 20 invånare per km2, men en stor del är koncentrerad till landets södra och sydvästra delar, bland

(23 av 170 ord)

Språk

Spanska är officiellt språk och talas av hela befolkningen. I gränstrakterna till

(12 av 19 ord)

Religion

Den spanska kolonialkyrkan förföljde de religioner som utövades av ursprungsbefolkningen. Efter

(11 av 70 ord)

Utbildning

Sedan perioden av militärdiktatur fram till 1985 har man satsat på utbildning som ett led i

(16 av 110 ord)

Sociala förhållanden

Uruguay är känt för sin tidigt utvecklade och avancerade sociala infrastruktur. Socialförsäkringssystemet, vars initiativtagare José

(15 av 103 ord)

Näringsliv

Uruguay är traditionellt ett jordbruksland, främst inriktat på boskapsuppfödning. Låg världsefterfrågan på landets exportvaror, främst kött, och höga räntor ledde under 1980-talet

(22 av 151 ord)

Jordbruk

Trots att bara 6 procentav BNP utgörs av jordbruksprodukter är landsbygden den dominerande sektorn av

(15 av 104 ord)

Mineral och energi

Uruguay har inga ekonomiskt betydelsefulla mineraltillgångar. Det finns bl.a. kol, men

(11 av 63 ord)

Industri

Uruguays industrisektor är liten; den svarar för 24 procent av BNP

(11 av 65 ord)

Utrikeshandel

Uruguay är traditionellt känsligt för efterfrågan i de stora grannländerna Argentina

(11 av 54 ord)

Turism och gastronomi

Uruguay är i första hand ett semesterland för sydamerikaner. Den största gruppen av landets 1,4 miljoner årsturister utgörs av argentinare.

Urvalet av badorter är stort. Den fint restaurerade småstaden

(29 av 203 ord)

Kommunikationer

Uruguay, som är ett av Latinamerikas biltätaste länder, har ett omfattande

(11 av 64 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Uruguay är den största i Latinamerika (293 tidningsex. per 1 000 inv., 2000), men upplagesiffrorna är osäkra. Dominerande bland landets trettiotalet

(23 av 152 ord)

Statsskick och politik

Uruguay framstod under större delen av 1900-talet som en av de

(11 av 29 ord)

Statsskick

Enligt författningen från 1967 är Uruguay en demokratisk republik. Den verkställande makten

(12 av 82 ord)

Politik

Uruguays traditionella tvåpartisystem, där Partido Nacional, vars anhängare kallas Blancos (därav den gängse benämningen Blancopartiet), och Partido Colorado (Coloradopartiet) dominerat landets politik, har nu helt brutits upp genom vänsteralliansen Frente Amplios tillväxt sedan

(33 av 234 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Uruguay består av skrivna lagar, bland vilka civillagen, civilprocesslagen

(11 av 33 ord)

Försvar

Försvaret består (2008) av ca 25 000 man värvad trupp och har

(12 av 51 ord)

Litteratur

Livet på landsbygden med den frihetsälskande gauchon som symbol, frigörelsen från den spanska kolonialmakten och sökandet efter en nationell identitet var centrala teman i litteraturen i Uruguay under 1800-talet och början av 1900-talet, inom prosan med

(36 av 251 ord)

Drama och teater

Florencio Sánchez blev vid 1800-talets slut med sina gaucho- och bondedramer samt stadsskildringar inte bara pionjär

(16 av 112 ord)

Konst

Det område som utgör dagens Uruguay befolkades under förcolumbisk tid av ej bofasta stammar. Dessa lämnade efter sig några få

(20 av 139 ord)

Arkitektur

Landet var från början glest befolkat och man byggde av svaga material – trä och halm – vilket

(18 av 128 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Klassisk musik

Konstmusiken började utvecklas under 1800-talet, oftast efter spanska och italienska förebilder.

(11 av 56 ord)

Folkmusik och populärmusik

Ursprungsbefolkningarnas musik har inte överlevt till våra dagar. Folkmusik med europeiska rötter är huvudsakligen gitarrackompanjerade sångformer som estilo, milonga, cifra, vidalita och ”duellsången” payada por contrapunto liksom danssångerna cielito, ranchera och chamarrita. Äldre musikgenrer av europeiskt ursprung är rondas (ringlekar), romances (ballader) och

(43 av 304 ord)

Historia

Redan 1516 besökte spanjoren Juan Díaz de Solís (cirka 1470–1516) Río de la Platas mynning. Området öster om Uruguayfloden var en av de delar av Sydamerika som senast

(28 av 186 ord)

Självständighet

Republikens första femtio år präglades av ständiga inbördeskonflikter, ofta underblåsta av Uruguays mäktiga grannar. Under denna tid bildades landets två dominerande politiska partier. Coloradopartiet (röda partiet), som var liberalt och probrasilianskt, samlade anhängarna till landets förste president, José

(38 av 265 ord)

Diktatur och demokratisering

Följande decennium innebar en period av upplösning av det samhälle som hade varit ett latinamerikanskt föredöme. Sjunkande levnadsstandard, inflation, strejker, repression och en mycket aktiv stadsgerilla (Tupamaros) ledde landet in i ett alltmer kaotiskt tillstånd. President Jorge Pacheco

(38 av 269 ord)

Uruguay under 2000-talet

I presidentvalet 2004 bekräftades så trenden bort från Uruguays traditionella tvåpartisystem när Frente Amplios kandidat Tabaré Vázquez vann medan Coloradopartiet och Blancopartiet tillsammans inte fick mer än 44 procent av rösterna. Samtidigt fick Frente Amplio majoritet i kongressen. Framgångarna för vänstern fortsatte 2009, då den förra gerillaledaren José (”Pepe”) Mujica valdes till ny president. Mujica satt 14 år i fängelse under militärdiktaturen,

(62 av 426 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Arne Anderberg
 • Dag Retsö
 • Germán Perotti
 • Göran Andersson
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Michael Bogdan
 • Mikael Román
 • Pedro da Cruz
 • Pedro van der Lee
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Litteratur:
Kjell A. Johansson, Latinamerikansk prosa under 1900-talet: Från Azuela till Vargas Llosa (1970);
Kjell A. Johansson, Latinamerikansk prosa från Isabel Allende till René Vázquez Díaz (1990);
M. Rogberg, Avstånden är deras landskap (1964).
Drama och teater:
B. Collarp (utgivare), Latinamerikansk teater (svensk översättning 1977).
Historia:
M.H. Finch, A Political Economy of Uruguay since 1870 (1981);
C. Gillespie, Negotiating Democracy (1991);
L.E. González, Political Structures and Democracy in Uruguay (1991);
S. Gregory, Intellectuals and Left Politics in Uruguay, 1958–2006 (2009);
E. Kaufman, Uruguay in Transition: From Civilian to Military Rule (1979);
E. Langby, Vinter i välfärdslandet (2:a upplagan 1993);
Göran Lindahl, Uruguay’s New Path: A Study in Politics during the First Colegiado, 1919–33 (1962);
S. Sosnowski & L. Popkin (utgivare), Repression, Exile and Democracy: Uruguayan Culture (1993);
M. Weinstein, Uruguay, Democracy at the Crossroad (1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Uruguay. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/uruguay