utvecklingsekonomi, inriktning inom nationalekonomin som studerar orsakerna till att vissa länder

(11 av 75 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Teoribildning

Utvecklingsekonomin, som i huvudsak skapats efter andra världskriget, tillämpar teori från alla nationalekonomins delar. Den har dessutom beröringspunkter med andra samhällsvetenskaper.

Teoribildningen koncentreras bl.a. på vad som genererar tillväxt i en låginkomstekonomi och på hur tillväxten förhåller sig

(38 av 268 ord)

Jordbruk kontra industri

Inom utvecklingsekonomin ryms också en rad analyser av ekonomins olika sektorer, inte minst jordbruket och industrin. Ett centralt tema har varit bönders rationalitet; t.ex. har man frågat sig om jordbruksproduktionen hålls tillbaka av att utvecklingsländernas bönder

(36 av 251 ord)

Kapitalbildning

Analys av kapitalbildningen har upptagit en central plats inom utvecklingsekonomin. Sparandets bestämningsfaktorer och beståndsdelar har diskuterats. Allt

(17 av 116 ord)

Statens roll

En av de största stridsfrågorna inom utvecklingsekonomin har varit om staten ska förhålla sig passiv och

(16 av 110 ord)

Planeringsmodeller

En rad mer eller mindre sofistikerade modeller för planering på alla

(11 av 36 ord)

Medverkande

  • Mats Lundahl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, utvecklingsekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utvecklingsekonomi