utvecklingslära, benämning på teorier och föreställningar om att naturen och människan genomgått en ständig utveckling. Detta kan avse rent biologiska förhållanden och anknyter då till Darwins teori om arternas utveckling inom växt- och djurvärlden, liktydigt med evolution. Termen används också i överförd mening inom andra områden, t.ex. i samhällsbeskrivningar och politisk debatt, och brukar då i sin moderna form kallas evolutionism.

Historiskt sett börjar man på allvar tala om arternas föränderlighet först under 1700-talets senare del. Linné och hans samtida

(80 av 584 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Tore Frängsmyr

Litteraturanvisning

P.J. Bowler, Evolution: The History of an Idea ( 2:a upplagan 1989);
J.C. Greene, Science, Ideology, and World Wiew: Essays in the History of Evolutionary Ideas ( 1981);
S. Toulmin & J. Goodfield, Människan upptäcker tiden: Utvecklingstankens historia ( svensk översättning 1966).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, utvecklingslära. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utvecklingslära