väder, atmosfärens tillstånd vad gäller förekomsten av vatten i olika former, t.ex. ånga, moln och nederbörd, samt luftens fysiska egenskaper som tryck, temperatur

(23 av 164 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Hur väder uppkommer

Vädret är beroende av atmosfärens allmänna och lokala cirkulation, och förändringar i vädret beror på förändringar i denna cirkulation.

(19 av 135 ord)

Storskaliga vädersystem

Luftmassor som en längre tid legat över samma område, t.ex. en varm ocean eller en kall kontinent, antar vissa karakteristiska egenskaper beträffande temperatur, fuktighet och sikt. Olika luftmassor bildas, t.ex. arktikluft norr om 75° nordlig bredd samt över is och snötäckta landområden på vintern, polarluft mellan 45 och 75° nordlig och sydlig bredd samt tropikluft mellan 15 och 45° nordlig och sydlig bredd. På södra halvklotet bildas motsvarigheten till arktikluft, antarktikluft. Varje sådan luftmassa kan vara maritim eller kontinental, beroende

(80 av 661 ord)

Planetära vädersystem

Passadvindarna är de mer eller mindre permanenta vindar som blåser in mot ekvatorn från de högtrycksområden som finns vid vändkretsarna. De har nordöstlig riktning norr om ekvatorn och sydöstlig söder om denna. Vädret är övervägande

(35 av 250 ord)

Vädertyper över Sverige

Vädret växlar nästan ständigt. För dessa växlingar svarar olika fenomen i det atmosfäriska rörelsemönstret: byvindar för omslag över minuter, regnskurar för ändringar från timme till timme, vandrande lågtryck för ”varannandagsväder” och rossbyvågor för vädertyper som kan bestå i flera dagar.

image/jpeg

väder. Två vädersituationer över Skandinavien. I den vänstra bilden kommer strömningen i de högre luftlagren, som styr lågtrycksbanorna, rakt från väster

(63 av 444 ord)

Väderpåverkan

Under hela sin historia har människan försökt att påverka vädret genom att t.ex. tända eldar för att utlösa nederbörd. Under en stor del

(23 av 158 ord)

Vädret i historien

När det gäller att fastställa sambandet mellan enskilda historiska händelser och det rådande väderläget före mitten av 1800-talet utgör avsaknaden av regelbundna standardiserade observationer ett stort

(26 av 184 ord)

Medverkande

  • Anders Persson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, väder. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/väder