väg, banad, ofta belagd, samfärdselled till lands. En väg byggs upp

(11 av 55 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sveriges vägar på 2000-talet

Sveriges totala vägnät inklusive skogsbilvägar uppgår (2012) till närmare 570 000 km. Det finns cirka 1 900 km motorvägar och 400 km motortrafikleder. Statliga vägar, med en sammanlagd längd av cirka 99 000 km, inkluderar drygt 15 000 km riksvägar (varav cirka 6 500 km europavägar), 11 000 km primära länsvägar och 19 000 km grusvägar. Kommunala gator och vägar har

(61 av 380 ord)

Historik

Utvecklingen av stigar till bredare vägar står i nära samband med utvecklingen av hjulförsedda fordon. Redan ca 2 600 f.Kr. byggdes stensatta vägar för transporter av sten vid pyramidbyggen, t.ex.

(30 av 202 ord)

Sverige

En gammal svensk väg är ”Jarlabankes bro” norr om Stockholm. Den byggdes på 1000-talet och var i bruk ända in på 1900-talet.

Bestämmelser om väghållning i de medeltida landskapslagarna ersattes av Magnus Erikssons landslag omkring 1350. Varje bonde skulle anlägga byvägar i förhållande till sin ägarandel. Sedan ankom det på häradsrätten att besluta om byggande av allmän väg. Vägunderhållet ålåg bönderna. Vägsyn utfördes av länsman eller häradshövding.

Under 1500-talet byggdes vägarna i Sverige ut till ”vagnvägar”, men de var krokiga

(80 av 798 ord)

Medverkande

  • Bengt-Göran Jönsson

Litteraturanvisning

Dædalus, Tekniska Museets årsbok 1991;
Per Frostman, Från stigar till asfalterade motorvägar ( 1995);
Bertil Heddelin (utgivare), Vägar: Dåtid, nutid, framtid ( 1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, väg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/väg