värnplikt, sedan slutet av 1800-talet en rättighet och skyldighet att delta i landets militära försvar och att utbilda sig för detta. Bestämmelserna om värnplikt ingår i lagen om totalförsvarsplikt. Totalförsvarsplikten gäller för svenska medborgare eller för andra bosatta i Sverige från 16 till 70 års ålder. I praktiken innebär detta att personen gör värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt.

Värnplikten och civilplikten består av flera delar. Den omfattar enligt lagen grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring. Den som är totalförsvarspliktig är enligt

(80 av 613 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

En allmän värnplikt har i olika former funnits sedan forntiden, t.ex. i Greklands stadsstater och i den romerska republiken. En sammanfattning av värnpliktens utveckling i Sverige ges i tabell. I de svenska medeltida landskapslagarna finns inskriven skyldigheten ”för alla bönder och bofasta män” att gripa till vapen för att värja sitt land. Denna allmänna skyldighet att delta i landets försvar utnyttjades som komplement till frälserusttjänst och värvade trupper, bl.a. under 1400- och 1500-talens befrielsekrig. Den låg till grund även för

(80 av 559 ord)

Medverkande

  • Bengt Sjöberg
  • Lennart Rönnberg
  • Tommy Åkesson

Litteraturanvisning

T. Holm, Värnplikten 150 år: Från franska revolutionen till Förenta Nationerna (1951).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, värnplikt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/värnplikt