(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Typiskt för Västerbotten är att landytan höjer sig västerut i trappsteg och att den övertväras av älvar och åar som rinner åt sydöst. Berggrunden domineras av omvandlade, sedimentära bergarter med inslag av gnejsgranit och granit. Väster om Skellefteå ligger det malmrika Skelleftefältet.

Närmast havet utbreder sig en kustslätt som i

(50 av 356 ord)

Klimat

Trots läget intill kusten har Västerbotten ett klimat med viss kontinental

(11 av 78 ord)

Växtliv

Västerbotten, som ingår i norra barrskogsregionen, vilken helt saknar ek, har en ganska enformig flora, som till ca 65 % består av skogar av tall och/eller gran. Glasbjörk och vårtbjörk förekommer ofta som inslag

(34 av 232 ord)

Djurliv

Älg och rådjur är utbredda. Brunbjörn har återkommit med en fast stam, och även lo fortplantar sig i Västerbotten. Utter

(20 av 137 ord)

Kulturlandskap

Det öppna, sammanhängande odlingslandskapet är i Västerbotten så gott som helt knutet till

(13 av 88 ord)

Medverkande

  • Mats Widgren
  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/västerbotten/naturlandskap-och-kulturlandskap