Västra Götalands län, län i västra Sverige; 23  800 km2, 1 734 443 invånare (2020). Västra Götalands län bildades 1 januari

(22 av 135 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Befolkning

Västra Götalands län är landets näst folkrikaste län (efter Stockholms län) och med

(13 av 90 ord)

Näringsliv

Västra Götalands län har ett omfattande och mångsidigt näringsliv. Av de ca 702 000 förvärvsarbetande har de flesta (närmare 70 %) sin utkomst från tjänstenäringar, främst offentliga tjänster, handel, transporter och kommunikation samt bank- och försäkringsväsen. Trots detta är länet landets viktigaste industrilän sett ur sysselsättningssynvinkel (28 % av sysselsättningen) och tillsammans med Skåne län dess viktigaste jordbrukslän (2 % av sysselsättningen). Sysselsättningen har en stark koncentration till Göteborgsregionen samt i mindre grad till området Trollhättan–Vänersborg, till Sjuhäradsbygden (med Borås i centrum) och till

(84 av 641 ord)

Transporter

Transportnäten är väl utbyggda i stora delar av Västra Götalands län. Europaväg 6 (Göteborg–Uddevalla–Oslo) genomkorsar länets västra del, och Göteborg är utgångspunkt för Europaväg 20 (Göteborg–Skara–Stockholm) och riksvägarna 40

(29 av 199 ord)

Medverkande

  • Jan von Konow
  • Ulf Erlandsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Västra Götalands län. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/västra-götalands-län