växtförädling, framställning av nyttoväxter med en ärftlig konstitution som ger speciella önskade egenskaper eller generellt högre odlingsvärde. Växtförädlingen strävar efter höjd avkastning, ökad motståndskraft mot sjukdomar och insekter, ökad härdighet mot stress orsakad av fysikaliska faktorer, t.ex. torka och köld, samt högre kvalitet. Exempel på kvalitetsegenskaper som påverkats med förädling är fettsyrasammansättningen i oljeväxter och proteinhalten i stråsäd. Det finns dessutom flera exempel på hur man inom samma art förädlar olika typer med olika kvalitetsegenskaper. Vissa kornsorter förädlas t.ex. för

(80 av 928 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Dagens varianter av de odlade växterna är mycket olika sina vilda förfäder. Det är resultatet av en lång process, som började redan när de först togs i odling. Då utsattes dessa växter för en väsentligt annorlunda miljö. Genom naturligt urval gynnades en rad egenskaper hos de odlade växterna som

(49 av 347 ord)

Medverkande

  • Torbjörn Säll

Litteraturanvisning

Gösta Olsson (utgivare), Den svenska växtförädlingens historia: Jordbruksväxternas utveckling sedan 1880-talet ( 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, växtförädling. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/växtförädling