vårdnad, rättsligt begrepp för det personliga förhållandet mellan ett barn och dess föräldrar (eller andra vårdnadshavare). Rätten att företräda barnet i ekonomiska frågor och att förvalta dess tillgångar hör inte till vårdnaden utan till förmynderskapet. En vårdnadshavare är dock vanligen också förmyndare för barnet.

Regler om vårdnad finns i 6:e kapitlet av föräldrabalken (FB), som inleds med en uppräkning av barnets grundläggande rättigheter: ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin

(80 av 944 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Åke Saldeen

Litteraturanvisning

Å. Saldeen, Barn och föräldrarätt (6:e upplagan 2009);
M. Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge: Samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser (3:e upplagan 2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vårdnad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vårdnad