våtmark, sankmark, under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna; även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker. I svala, inte för torra klimat, som i Norden, är flertalet våtmarker torvbildande (se torvmark och myr).

I Sverige uppgår våtmarksarealen till 6–9 miljoner hektar, beroende på avgränsningen av våtmarkerna. Hela världens myrareal har

(61 av 432 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Människans utnyttjande av våtmarker

Många nordiska våtmarker har förr utnyttjats för bete och än mer slåtter, vilket i viss mån förhindrat igenbuskning.

(18 av 124 ord)

Vattenrening i våtmark

Våtmarker kan utnyttjas för rening av avloppsvatten och förorenat ytvatten. Denna metod liknar naturens eget sätt att rena vatten och anses av många vara miljövänlig. Våtmarker för avloppsvattenrening kan vara modifierade naturliga våtmarker eller

(34 av 239 ord)

Våtmarksrestaurering

Våtmarksrestaurering innebär återskapande eller reparation av en förstörd våtmark. Hur restaureringen skall gå till beror av hur allvarlig skadan är; ibland kan det

(23 av 163 ord)

Medverkande

  • Hugo Sjörs
  • Lena Vought
  • Per E.O. Berg
  • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

M. Löfroth, Våtmarkerna och deras betydelse ( 1991);
Roger Svensson & A. Glimskär, Våtmarkernas värde för flora och fauna ( 1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, våtmark. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/våtmark