Med vattenresurser menas det sötvatten som rör sig genom landskapet, över och under mark, och som kan användas för skilda ändamål då det passerar från vattendelaren i ett avrinningsområde ner mot

(31 av 215 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den totala tillgången på sötvatten

Den sammanlagda vattentillgången som kan användas av människan är svår att uppskatta men ligger omkring 40 000 km3/år. Detta motsvarar det totala vattenflödet genom de bebodda kontinenterna. Tillgången varierar geografiskt mellan kalla och varma och mellan våta och torra klimat. Medelvärden för hela kontinenter är missvisande i den mån där finns både torra och våta regioner.

(56 av 407 ord)

Vattenföroreningar

Föroreningskällor finns i riklig mängd i atmosfären och i landskapet. Även när vattnets strömningsvägar ändras genom påverkan på mark och vegetation förändras vattnets sammansättning. Påverkan på vattnets kretslopp kan få olika resultat. Saltvatten kan tränga in i grundvattenformationer då man gör överuttag av grundvatten i kustområden,

(46 av 327 ord)

Vattenhushållning

Vattenhushållning syftar i princip till att bemästra rådande miljöförutsättningar under tillgodoseende av samhällets vattenbehov utan oacceptabla sidoeffekter. Den innefattar fördelning av

(21 av 145 ord)

Medverkande

  • Malin Falkenmark
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Vattenresurser. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vatten/vattenresurser