vattenbruk, akvakultur, odling av fisk, skaldjur och alger. Inom vattenbruk ökas

(11 av 29 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Global översikt

Odlade organismer spelar allt större roll i produktionen av fisk och skaldjur i världen. Cirka 600 arter odlas, varav ett fyrtiotal alger. Artrikedomen bland de odlade arterna är störst hos fiskarna med cirka 350 arter

(35 av 249 ord)

Sötvatten, brackvatten och saltvatten

Huvuddelen av sötvattensodlingarna består av olika fiskarter, som karpfiskar, niltilapia och hajmal, samt en del sötvattenskräftdjur som ullhandskrabba.

Odling

(19 av 135 ord)

Fiskar

Bland skördade fiskarter dominerar olika karparter, som karp (Cyprinus carpio), silverkarp (Hypophtalmichthys molitrix), gräskarp (Ctenopharyngodon idella) och

(17 av 117 ord)

Alger

Kina och Indonesien står tillsammans för cirka 80 procent av världsproduktionen

(11 av 42 ord)

Blötdjur

Bland blötdjur dominerar viktmässigt olika musselarter, främst blåmusslor, medan olika ostronarter

(11 av 23 ord)

Kräftdjur

Den marina räkart som odlas i störst omfattning är vitbensräka, medan

(11 av 37 ord)

Europeiskt vattenbruk

Huvuddelen av det västeuropeiska vattenbruket består av marin odling av lax och musslor.

Tre grupper av fiskarter dominerar odlingarna: lax i främst Norge (världsledande producent), Storbritannien och Färöarna, sötvattensfisk,

(29 av 205 ord)

Svenskt vattenbruk

I Sverige har utvecklingen inte varit lika snabb som i de övriga

(12 av 82 ord)

Vattenbrukets metodik

Det finns flera syften med odling av vattenorganismer, till exempel livsmedelsproduktion, förstärkning av naturliga bestånd, odling av utrotningshotade arter, odling av akvariefisk, förökning av försöksdjur, odling av arter för biologisk bekämpning, odling av ostron och musslor för pärlproduktion, odling av alger för vattenrening, biogasproduktion och råvaror för kemikalieframställning. Syftet

(49 av 347 ord)

Vattenmiljö och sjukdomar

För att odla fisk och skaldjur krävs tillgång till bra vatten. Dessutom måste man föröka arterna, i många fall tillföra foder och känna till

(24 av 169 ord)

Foder

Fodersammansättningen ska vara sådan att den tillgodoser djurens krav samtidigt som exkretionsprodukterna inte ska belasta miljön för mycket. Mängden protein i foder har kunnat minskas, och därmed reduceras kväveexkretionen. I

(30 av 208 ord)

Avelsmetodik

Förökning av fisk och skaldjur är i vissa fall den flaskhals som gör att vi i dag odlar bara ett fåtal arter i Europa. Man har länge kunnat föda upp sötvattensfiskar och laxfiskar, då dessa har stora ägg och därmed relativt stora yngel. Ynglen kan ta

(46 av 323 ord)

Lagstiftning

Alla fiskodlingar avsedda för odling av mer än 10 ton kräver

(11 av 73 ord)

Historik

Odling i vatten har långa traditioner; i Kina odlade man karp för ca 4 000 år sedan. Den första fiskodlingsboken skrevs och publicerades av Fan Li år 475

(28 av 189 ord)

Medverkande

  • Hans Ackefors
  • Olof Ollerstam

Litteraturanvisning

H. Ackefors med flera, Vattenbruk för Sverige: Förslag till åtgärder ( 1982);
H. Ackefors med flera, Vattenbrukets ABC: Odlarens och kommunens planering ( 1984);
H. Ackefors med flera, Kräftor: Biologi, odling, fiske ( 1992);
J. Haamer, Musselodling ( 1977);
P. Nyström & T. Rönn, Kräftor och kräftodling ( 1990);
T.V.R. Pillay & M.N. Kutty, Aquaculture: Principles and Practices, 2:a upplagan ( 2005);
R. Rosenberg (utgivare), Odling av blåmusslor ( 1983).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vattenbruk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vattenbruk