vattenkraftverk, anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el. I Sverige finns drygt 2 000 vattenkraftverk (2018), av vilka cirka knappt 1 800 betraktas som småskaliga (effekt mindre än 10 MW) och drygt 200 som storskaliga. Under 1950-talet var antalet vattenkraftverk cirka 4 000. Minskningen beror huvudsakligen på konkurrens från fossila bränslen och kärnenergi. Se tabeller för de största vattenkraftverken i Sverige och världen.

Den effekt man kan få ur en fallsträcka är direkt proportionell mot vattenföringen och fallhöjden, dvs. mängden

(81 av 547 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Maskinutrustning

En vattenturbin utmärks av sitt specifika varvtal, vilket på ett entydigt sätt bestämmer sambandet mellan varvtal, effekt och fallhöjd. Det gör det möjligt att prova en turbinkonstruktion i form av en liten modellturbin

(33 av 235 ord)

Medverkande

  • Staffan Engström

Litteraturanvisning

Hydro Power in Sweden, utgiven av Statens Vattenfallsverk (1981);
Småskalig vattenkraft, utgiven av Svensk Vattenkraftförening (2005).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vattenkraftverk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vattenkraftverk