Vendel, före detta församling i Uppsala stift, Tierps kommun, Uppland (Uppsala län). Sedan 2014 ingår Vendel i Vendel–Tegelsmora församling. Området består av öppen slätt- och dalbygd längs Vendelån och Vendelsjön, övergående i brytnings- och skogsbygd mot nordväst och öster.

Ca 1 150 fornlämningar är bevarade och minst 50 borttagna. Spridda rösegravar och skärvstenshögar tillhör bronsåldern. Från järnåldern finns talrika spridda högar och 47 gravfält, som till ca 95 % torde tillhöra den yngre delen. Ca 240 gravar ligger på spridda gravfält inom

(82 av 565 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Berta Stjernquist
  • Birgit Arrhenius
  • Klas-Göran Selinge
  • Mats Bergman

Litteraturanvisning

T.J. Arne, ”Vendel före vendeltiden”, Fornvännen 1932;
B. Arrhenius, ”Bebyggelsestrukturen i det förhistoriska Vendel och järnålderns mångmannagårdar”, Centrala platser, centrala frågor ( 1998);
J.P. Lamm & H.-Å. Nordström (utgivare), Vendel Period Studies ( 1983);
S. Rahmqvist, Sätesgård och gods (Upplands fornminnesförenings tidskrift 53 1996);
H. Stolpe & T.J. Arne, Graffältet vid Vendel ( 1912).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Vendel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vendel