Vendel, före detta församling i Uppsala stift, Tierps kommun, Uppland (Uppsala län). Sedan 2014 ingår Vendel i Vendel–Tegelsmora församling. Området består av öppen slätt- och dalbygd längs Vendelån och Vendelsjön, övergående i brytnings- och skogsbygd mot nordväst och öster.

Cirka 1 150 fornlämningar är bevarade och minst 50 borttagna. Spridda rösegravar och skärvstenshögar tillhör bronsåldern. Från järnåldern finns talrika spridda högar och 47 gravfält, som till cirka 95 procent torde tillhöra den yngre delen. Omkring 240 gravar ligger på spridda gravfält

(81 av 564 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Berta Stjernquist
  • Birgit Arrhenius
  • Klas-Göran Selinge
  • Mats Bergman

Litteraturanvisning

T.J. Arne, ”Vendel före vendeltiden”, Fornvännen 1932;
B. Arrhenius, ”Bebyggelsestrukturen i det förhistoriska Vendel och järnålderns mångmannagårdar”, Centrala platser, centrala frågor (1998);
J.P. Lamm & H.-Å. Nordström (utgivare), Vendel Period Studies (1983);
S. Rahmqvist, Sätesgård och gods (Upplands fornminnesförenings tidskrift 53 1996);
H. Stolpe & T.J. Arne, Graffältet vid Vendel (1912).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Vendel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vendel