verkstadsindustri, i egentlig mening all industri som bearbetar och förädlar metaller till produkter av de mest

(16 av 114 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

En nyckelbransch

Genom sin inriktning på produktion av kapitalvaror till den övriga industrin är verkstadsindustrin en nyckelbransch i industrisamhället. För svensk

(19 av 134 ord)

Militär efterfrågan: en drivkraft i utvecklingen

I det agrara samhället saknades förutsättningar för masskonsumtion som kunde bära upp produktion i långa serier av verkstadsprodukter för civilt bruk, vilket hindrade mekanisering och specialisering. Tidiga verkstäder som producerade för den civila marknaden kännetecknades därför

(35 av 243 ord)

Tidiga mekaniska verkstäder i Sverige

De äldsta svenska manufakturanläggningarna vid sidan av järnbruken var faktorier för vapentillverkning som drevs av staten. Från 1551 drevs till exempel en större verkstad på Jäders holme i Arboga med tillverkning av bland annat klingor, harnesk, gevär och pistoler. För civil produktion anlades 1699 Stjärnsunds bruk av

(45 av 320 ord)

Snilleföretagen

Till skillnad från de äldre svenska verkstädernas diversifierade verksamhet uppstod under slutet av 1800- och början av 1900-talet en rad starkt specialiserade verkstadsföretag som satsade på en eller några få huvudprodukter. Flera var nyetableringar, men några

(36 av 255 ord)

Tillväxtgenerator i svensk ekonomi

Under 1900-talet var produktionstillväxten inom den svenska verkstadsindustrin betydligt snabbare än i industrin som helhet. Åren 1935–96 ökade, uttryckt i fasta priser, produktionen av verkstadsprodukter mer än dubbelt så snabbt som totalproduktionen

(31 av 216 ord)

Från remdrivna arbetsmaskiner till CNC

Genom ökad kapitalintensitet i tillverkningen och strukturomvandling i bransch och företag har produktiviteten ökat i verkstadsindustrin. Redan före första världskriget började speciella så kallade snabbsvarvar införas för bearbetning av massartiklar. De

(31 av 217 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindgren
  • Jan Jörnmark

Litteraturanvisning

Litt.
Göran Albinsson, Svensk verkstadsindustri: Struktur och utvecklingstendenser ( 1961);
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling: Ägargrupper, skogsindustri, verkstadsindustri 1850–1950 ( 1987);
Torsten Gårdlund, Industrialismens samhälle ( 1942).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, verkstadsindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/verkstadsindustri