Moberg, Vilhelm, född 20 augusti 1898, död 8 augusti 1973, författare. Vilhelm Moberg växte upp i Algutsboda i Småland. Fadern kom från en soldatsläkt och blev med tiden självägande bonde, modern kom från ett småbrukarhem. Moberg arbetade i unga år inom bl.a. jordbruk men övergick till journalistik och folkhögskolestudier. Anställd vid olika landsortstidningar skrev han artiklar, noveller och bygdeberättelser (under pseudonymen Ville i

(63 av 444 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Ingemar Algulin
  • Inger Littberger Caisou-Rousseau

Litteraturanvisning

Vilhelm Moberg-sällskapets skriftserie ( 1990–);
U. Beijbom, Vilhelm Moberg och utvandrarbygden ( 1993);
Ann Carlsson, Vilhelm Moberg: En bibliografi 1912–2005 1–2 ( 2007);
A.-K. Carlstoft Bramell, Vilhelm Moberg tar ställning: En studie av hans journalistik och tidsaktuella diktning ( 2007);
G. Eidevall, Vilhelm Mobergs emigrantepos ( 1974);
G. Eidevall, Berättaren Vilhelm Moberg ( 1976);
B. Forslund, Vilhelm Moberg, filmen och televisionen ( 1998);
P. Holmes, Vilhelm Moberg: En introduktion till hans författarskap ( 2001);
O. Holmgren, Emigrant i moderniteten: Vilhelm Mobergs mansfantasier ( 2005);
E. Lagerroth & U.-B. Lagerroth (utgivare), Perspektiv på Utvandrarromanen ( 1971);
J. Liljestrand, Mobergland: Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie ( 2009);
S. Mårtensson, Vilhelm Moberg ( 1956);
S. Mårtensson, Vilhelm Moberg och teatern ( 1992);
J. Norberg, Motståndsmannen Vilhelm Moberg ( 1997);
M. von Platen, Den unge Vilhelm Moberg ( 1978).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Vilhelm Moberg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vilhelm-moberg