viltvård, sammanfattande benämning på åtgärder som syftar till att bevara vilt

(11 av 70 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Naturvårdshänsyn

Avgörande för om målen för viltvården skall nås är vad som

(11 av 39 ord)

Jordbruket

I lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark föreskrivs att hänsyn skall tas till naturvårdens intressen vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning

(23 av 158 ord)

Skogsbruket

Drygt 50 % av Sveriges landareal utgörs av skogsmark, och de olika åtgärderna i

(14 av 89 ord)

Traditionella viltvårdsåtgärder


Genom särskilda viltvårdsåtgärder kan viltets förutsättningar på en mark avsevärt förbättras, i första hand om åtgärderna är av biotopförbättrande karaktär. Till sådana åtgärder hör anläggning av viltvatten genom uppdämning och/eller grävning. Åtgärden gynnar i

(34 av 241 ord)

Jakt

Jakten är en viktig del av viltvården och skall bedrivas så

(11 av 66 ord)

Viltvården i svensk kulturhistorisk belysning


Redan de medeltida landskapslagarna innehöll regler om jakt; bl.a. innehöll Dalalagen begränsad jakttid för ekorrjakt. År 1647 förbjöds bönderna att jaga större fåglar, som tjäder,

(25 av 175 ord)

Medverkande

  • Curt Nordström
  • Jan-Öjvind Swahn

Litteraturanvisning

C.-H. Tillhagen, Allmogejakt i Sverige ( 1987).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, viltvård. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/viltvård