viʹrus (latin, ’(giftig) saft’; ’gift’), typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande. Virus saknar egen ämnesomsättning, så utanför värdcellen existerar

(26 av 168 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Virus egenskaper

(1 av 1 ord)

Uppbyggnad

Viruspartiklarna, virionerna, mäter bara 20–300 nm i diameter, men uppvisar ändå stor formrikedom. Skillnaden i volym mellan det minsta och det största viruset är

(24 av 171 ord)

Förökningscykeln

I slutet av 1800-talet konstaterades att virus är mindre än bakterier och att de kräver levande celler för sin förökning. Virus är alltså parasiter i celler. Virus betraktas inte som egentliga organismer eftersom de saknar cellulär organisation och inte kan föröka sig utanför en levande cell (se även liv).

Genom att

(51 av 358 ord)

Virus som smittämne hos människan

Det finns minst 600 virus som kan infektera människor. Virusinfektionerna har stor betydelse för vårt hälsotillstånd. Mer än hälften av all frånvaro från skola och arbete i ett industriland beror på virussjukdomar.

Den vanligaste källan till smitta av människor är andra infekterade människor. Mer ovanligt är att en smitta kommer från djur. Detta kan dock ske genom direkt överföring, till exempel

(61 av 430 ord)

Sjukdomar orsakade av virus

Virus som specialiserat sig på infektion av flercelliga strukturer inom djurriket måste kunna sprida sig mellan celler inom värden men också mellan värdar. Virus sprids på flera sätt. Hosta och nysningar ger förutsättningar för luftburen smitta. Dålig hygien och förorening av vatten eller matvaror ligger bakom tarminfektionernas spridning. Genom direkta kroppskontakter sprids de sexuellt överförbara infektionerna.

Huden, en vanligtvis god skyddsbarriär, kan penetreras genom bett av djur, stick av insekter eller injektioner, och en infektion kan starta med

(78 av 551 ord)

Diagnostik av virusinfektioner

I material från en sjuk patient kan man med känsliga molekylärbiologiska metoder (till exempel PCR) leta

(16 av 114 ord)

Behandling och förebyggande av virusinfektioner

Trots att det finns en omfattande kunskap om virus och deras förökning har hittills bara ett fåtal medel verksamma mot virus framställts.

(22 av 155 ord)

Virussjukdomar hos husdjur

Hos djur finns ett stort antal virussjukdomar. Dessa är i regel artspecifika, till exempel de

(15 av 103 ord)

Virussjukdomar hos växter

Växter kan genom virus drabbas av bl.a. reducerad tillväxt, skördeminskning och minskning av vinterhärdighet samt visa

(16 av 114 ord)

Historik

Den i Nederländerna verksamme tyske kemisten Adolf Mayer beskrev 1882–86 första gången hur ett extrakt erhållet ur blad från sjuka tobaksplantor och utan påvisbara mikroorganismer kunde

(26 av 181 ord)

Medverkande

  • Einar Everitt
  • Erling Norrby
  • Göran H. Kroeker
  • Gösta Winqvist

Litteraturanvisning

T. Bergström, Virusinfektioner: Klinik, diagnostik, profylax, behandling (2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, virus. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/virus