Det finns minst 600 virus som kan infektera människor. Virusinfektionerna har stor betydelse för vårt hälsotillstånd. Mer än hälften av all frånvaro från skola och arbete i ett industriland beror på virussjukdomar.

Den vanligaste källan till smitta av människor är andra infekterade människor. Mer ovanligt är att en smitta kommer från djur. Detta kan dock ske genom direkt överföring, till

(60 av 428 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sjukdomar orsakade av virus

Virus som specialiserat sig på infektion av flercelliga strukturer inom djurriket måste kunna sprida sig mellan celler inom värden men också mellan värdar. Virus sprids på flera sätt. Hosta och nysningar ger förutsättningar för luftburen smitta. Dålig hygien och förorening av vatten eller matvaror ligger bakom tarminfektionernas spridning. Genom direkta kroppskontakter sprids de sexuellt överförbara infektionerna.

Huden, en vanligtvis god skyddsbarriär, kan penetreras genom bett av djur, stick av insekter eller injektioner, och en infektion kan starta med

(78 av 556 ord)

Diagnostik av virusinfektioner

I material från en sjuk patient kan man med känsliga molekylärbiologiska metoder (till exempel PCR) leta

(16 av 114 ord)

Behandling och förebyggande av virusinfektioner

Trots att det finns en omfattande kunskap om virus och deras förökning har hittills bara ett fåtal medel verksamma mot virus framställts.

(22 av 156 ord)

Medverkande

  • Erling Norrby
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Virus som smittämne hos människan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/virus/virus-som-smittämne-hos-människan