vishetslitteratur, litteratur, särskilt i Främre Orienten, som i sentens- eller ordspråksform framställer lärdomar för ett gott och framgångsrikt liv. I regel rör det sig inte om folkliga ordspråk utan om konstdiktning. Lärdomarna framställs någon gång i form av aforismer men mest som uppmaningar till rätt vandel eller påståenden om följderna av ett visst handlingssätt; ett rätt handlande leder till lycka och framgång. Till vishetslitteraturen räknas i regel också en del verk som behandlar problem i tillvaron: meningslöshet, orättvisor, den rättfärdiges lidande

(81 av 1185 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Carl-Martin Edsman
  • Helmer Ringgren

Litteraturanvisning

”Wisdom” och ”Wisdom Literature”, The Encyclopedia of Religion ( 1987);
J.L. Crenshaw, Old Testament Wisdom ( 1981);
G. von Rad, Weisheit in Israel ( 1970).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vishetslitteratur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vishetslitteratur