volfram [vɔʹl-], wolfram (tyska Wolfram, se nedan, avsnittet Historik), metalliskt grundämne

(11 av 24 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst

Volfram är liksom molybden ett sällsynt grundämne; medelhalten i jordskorpan är endast omkring 1 g/ton. Metallen finns inte i gedigen form

(21 av 140 ord)

Framställning och produktion

De tunga volframmineralen anrikas vanligen ur mald malm genom gravitationsseparation. Mineralkoncentraten förbehandlas genom lakning med saltsyra eller genom rostning för att avlägsna föroreningar som fosfor, arsenik och svavel. De kan därefter smältas med

(33 av 231 ord)

Egenskaper och biologisk roll

Volfram finns i naturen som en blandning av fem stabila isotoper (se faktaruta). Metallen kristalliserar i ett rymdcentrerat kubiskt gitter. Den har en densitet som guld, är stålgrå och i ren form mjuk och plastiskt formbar. Även små halter av icke-metaller som kol och

(44 av 309 ord)

Användning

Över hälften av allt volfram som används utnyttjas i form av volframkarbid (se nedan, avsnittet Föreningar) för framställning av hårdmaterial. Stålindustrin använder metallen i form av ferrovolfram

(27 av 186 ord)

Föreningar

I kemiska föreningar antar volfram oxidationstalen 0, +2, +3, +4, +5 och +6. De sexvärda föreningarna är stabilast. Kemiskt är volfram mycket likt molybden.

Volfram(VI)oxid, volframtrioxid, WO3, är ett i vatten och syror olösligt citrongult fast ämne som förflyktigas vid temperaturer över 1 750 °C. I starka alkalier löses oxiden under bildning av tetraoxovolframat(

(54 av 392 ord)

Historik

Mineralet volframit var i medeltida tysk bergshantering känt under namnet Wolfram ’vargfradga’; Agricola kallade det på latin lupi spuma. Namnet anspelar sannolikt på att mineralet, när det förekom tillsammans med tennsten, försvårade reduktionen av denna med

(36 av 253 ord)

Medverkande

  • Lars Ivar Elding
  • Levi Tansjö
  • Ulf Erlandsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, volfram. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/volfram