vulkan (efter den romerske guden Vulcanus), landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar. Vulkaner

(25 av 176 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utbrott och utbrottsprodukter

När en vulkan får ett utbrott tränger magma från en underjordisk kammare upp till jordytan via sprickor och spricksystem i jordskorpan. Magman är mer eller mindre rik på gaser, såsom vattenånga och koldioxid. Ju närmare markytan den når, desto mindre är det tryck som den ovanliggande jordskorpan utövar på magman. Detta tryck blir så småningom så lågt att

(58 av 414 ord)

Vulkanformer

Den plats där magman tränger ut på jordytan kallas krater eller vulkankrater. I många fall har en cirkulär, vallformig struktur av stelnade utbrottsprodukter byggts upp kring öppningen.

Stratovulkanen (skiktvulkanen) är den klassiska vulkanen med formen av en brant kon med en mindre sänka eller krater på toppen. Den byggs upp av omväxlande aska,

(53 av 366 ord)

Typer av utbrott

När magman når jordytan och atmosfären vid ett vulkanutbrott gör den det i form av lava eller pyroklastiskt material. Andra namn på vulkanutbrott är eruption, extrusion och effusion. Magman har varierande gasinnehåll och tränger ut med olika hastighet. Detta ger upphov

(41 av 286 ord)

Vulkaner och plattektonik

Vulkaner finns i första hand utmed de zoner på jordytan där litosfäriska plattor möts eller glider isär. Undantaget är de vulkaner som bildas ovanför mantelplymer bestående av uppåtstigande magma, s.k. hetfläckar. Detta

(32 av 223 ord)

Vulkaner som riskfaktorer

Vulkaner och deras utbrott har alltid ingivit respekt. Orsaken är de ibland ödeläggande effekterna av deras verksamhet som drabbar människor. Trots de faror som är förknippade med vulkanismen är den även av godo. Den har givit upphov till såväl bördiga odlingsjordar som malmer och kan i vissa fall nyttjas för energiutvinning; så sker t.ex. på Island och Nya Zeeland samt i Italien. Vulkaniska jordar är alltför bördiga och risken för vulkanutbrott i en människas livstid alltför liten för att hålla

(80 av 634 ord)

Förutsägelser av vulkanutbrott

De ödeläggande effekterna av stora vulkanutbrott har lockat människor att försöka förutsäga när ett utbrott kommer att ske. En grundläggande statistisk metod är att se om en vulkan har haft utbrott med jämna mellanrum, t.ex. vart tionde år eller en gång per sekel. Metoden ger dock bara en grov

(49 av 344 ord)

Medverkande

  • Bengt Loberg
  • Johan Warell
  • Magnus Ramdén

Litteraturanvisning

Planeten Jorden: Vulkaner, utgiven av Time-Life (svensk översättning 1983);
Gordon A. Macdonald, Volcanoes (1972).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vulkan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vulkan