ytkemi, den del av kemin som behandlar egenskaper hos gränsytor mellan olika faser, t.ex. gas–vätska, vätska–fast fas och gas–fast fas. Vidare innefattas kemiska och fysikaliska processer som försiggår i och kring gränsytor. Många teknologiskt viktiga processer och fenomen behandlas inom detta ämnesområde: adsorption, adhesion, friktion, katalys, kristalltillväxt, avdunstning, smörjning, rengöringsprocesser och skumbildning.

Ytkemin kombineras ofta med ämnesområdet kolloidkemi, som omfattar studiet av finpartikulära system, detta på grund av sådana systems stora gränsytor mellan de ingående faserna. Ytegenskaperna spelar därför en

(80 av 780 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Staffan Wall
Källangivelse
Nationalencyklopedin, ytkemi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ytkemi