Zambia [saʹmbia], stat i södra Östafrika; 753 000 km2, 17,4 miljoner invånare

(12 av 85 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Huvuddelen av Zambia är en jämn eller svagt vågig platå, 1 000–1 500 meter över havet. I nordöst höjer sig Muchingabergen, och

(22 av 138 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Större delen av Zambia är en platå på 900–1 500 m ö.h. Erosionen har givit en varierande och vågig yta, där rester av olika utplanade urbergsytor finns bevarade i isolerade kullar och bergsryggar. Från gränsen mot Kongo (Kinshasa) i nordväst

(40 av 270 ord)

Klimat

Zambia ligger i den tropiska klimatzonen, men värmen reduceras genom landets

(11 av 77 ord)

Växtliv

Floran är ganska artrik och hyser en rad endemiska arter. Den vanligaste

(12 av 82 ord)

Djurliv

Faunan är rik och domineras av savannlevande arter, även om viltet i stora områden har decimerats starkt som ett led i

(21 av 149 ord)

Naturskydd

År 2010 fanns det 19 nationalparker i Zambia, och drygt 8 %

(12 av 37 ord)

Befolkning

Landet har en relativt låg befolkningstäthet (23 invånare per km2, 2019), vilken ytterligare accentueras av att befolkningen är relativt ojämnt fördelad och av att landet har en för afrikanska förhållanden relativt hög urbaniseringsgrad (40 procent). Huvuddelen av landets större städer ligger längs järnvägslinjen Ndola–Maramba (Livingstone).

Av befolkningen bor knappt 45 procent i städer. De största städerna är huvudstaden Lusaka (2,5 miljoner invånare, 2018), Kitwe (692 100) och Ndola (563 100).

För uppgifter om livslängd och annan demografisk statistik se Landsfakta.

Bland

(81 av 608 ord)

Språk

Inom landet talas ett trettiotal inhemska språk, som alla hör till

(11 av 56 ord)

Religion

I Zambia är drygt 85 % av befolkningen kristna. Det finns nästan 90 olika kristna samfund (2010). Äldst är de samfund som etablerades med missionärer i slutet av 1800-talet.

Katolska kyrkan, som började

(33 av 225 ord)

Utbildning

De första skolorna i Zambia grundades på 1880-talet av missionärer. Det brittiska inflytandet från kolonialtiden är stort, med engelska som undervisningsspråk. Skolsystemet

(22 av 153 ord)

Sociala förhållanden

Zambia är ett av världens fattigaste länder. Trots satsningar på fattigdomsbekämpning det senaste decenniet lever fortfarande omkring 2/3 av befolkningen i extrem fattigdom.

(23 av 160 ord)

Näringsliv

Landets ekonomi, som till stor del domineras av kopparutvinning och därtill relaterade verksamheter, expanderade kraftigt under 1960- och 70-talen till följd

(21 av 148 ord)

Jordbruk

Zambias topografi, med bland annat stora höjdvariationer, ger goda odlingsmöjligheter för en stor mängd grödor. Trots att knappt 10 procent av

(21 av 148 ord)

Mineral

Gruvindustrin dominerar landets export. Koppar svarar för cirka 65 procent av landets exportintäkter. Utöver koppar utvinns framför allt kobolt men även bland annat

(23 av 164 ord)

Industri

Zambias tillverkningsindustri domineras av livsmedels- och tobaksindustrin följda av textilindustri, kemisk industri, maskin- och transportindustri. Industriproduktionen i landet

(18 av 125 ord)

Utrikeshandel

Zambias export är starkt råvaru- och mineraldominerad med betoning på koppar,

(11 av 72 ord)

Kommunikationer

Befolknings- och näringslivsfördelningen i landet återspeglas i att transportnätet är mest utbyggt i de västra delarna. Totalt fanns

(18 av 123 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Zambia är liten (12 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns två större

(16 av 106 ord)

Statsskick och politik

Zambia dominerades från självständigheten 1964 av presidenten Kenneth Kaunda och dennes

(11 av 38 ord)

Statsskick

I augusti 1991 antogs en ny författning med flerpartisystem. Landet leds av en verkställande president, som väljs

(17 av 119 ord)

Politik

I oktober 1991 hölls de första flerpartivalen enligt den nya författningen. Movement for Multi-Party Democracy (MMD), ett socialdemokratiskt parti med diffust program, vann 125 mandat, medan United National Independence Party (UNIP), det förra regeringspartiet, fick endast 25 platser. MMD:s Frederick Chiluba vann överlägset presidentvalet. Kenneth Kaunda, landets första president, gjorde ett försök till politisk comeback men anklagades för att planera en kupp. Vid nästa val 1996 bojkottade UNIP valen. Chiluba återvaldes med stor majoritet men lågt valdeltagande. Chilubas regering präglades

(80 av 593 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Zambia bygger på en blandning av inhemsk lagstiftning, importerade

(11 av 44 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) ca 15 000 man värvad trupp med 3 000 man

(13 av 71 ord)

Litteratur, drama och teater

På grund av de många lokala språken och deras varierande blandningar med engelska har Zambia

(15 av 102 ord)

Arkitektur

År 1931 beslutade den dåvarande brittiska kolonialmakten att flytta huvudstaden från Livingstone (nuvarande Maramba) till det lilla järnvägssamhället Lusaka. Staden är en av de få i Afrika som ritats av

(30 av 212 ord)

Musik

I Zambia är den allmänna termen för musik ingoma, en term som också kan stå för musiker, vilka definieras genom det instrument de spelar. Samtliga av musikinstrumentens fyra huvudkategorier finns representerade i Zambia: idiofoner i form av rassel, stamptuber, lamellofoner (kalimba) och xylofoner (silimba); membranofoner i form av olika trummor som ofta spelas i grupper om

(56 av 397 ord)

Förhistoria

Zambia har en rik och relativt väl undersökt förhistoria. Stenredskap av acheuléentyp är kända från området kring Victoriafallen och från Kalambofallen. Ett kranium

(23 av 159 ord)

Historia

Liksom i övriga södra Afrika var i Zambia sanfolk den första kända befolkningen. De jordbrukande tonga i södra Zambia är den grupp i dagens Zambia som bott längst på nuvarande boplatser, omkring tusen år. Från och med 1600-talet bosatte sig en rad andra bantutalande folk i regionen. Från Lubariket i nuvarande Kongo kom på 1800-talet bemba, störst av Zambias 73 folkgrupper. I väster hade redan på 1700-talet lozi utvecklat en flodkultur vid Zambezi. De underkuvades på 1830-talet av kololo, ett

(80 av 1060 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anita Jacobson-Widding
 • Arne Anderberg
 • Björn Ranung
 • Britta Olinder
 • Curt Dahlgren
 • David Westerlund
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Göran Andersson
 • Hartmut Schmetzer
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Lennart Weibull
 • Mai Palmberg
 • Michael Bogdan
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Ulf Arvidsson
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Allmänt:
Zambia – ett gränsfall, Verdandi-debatt (1972).
Historia:
E. Berger, Labour, Race and Colonial Rule: The Copperbelt from 1924 to Independence (1974);
L.H. Gann, A History of Northern Rhodesia: Early Days to 1953 (1964);
Andrew Roberts, A History of Zambia (1976).
M. Larmer, Rethinking African Politics: A History of Opposition In Zambia (2011)
Statsskick & Politik:
Per-Åke Andersson, Manenga Ndulo, 1994Hyperinflation, stabilization and the new Economic recovery Program in Zambia1994
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Zambia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/zambia