Landets ekonomi, som till stor del domineras av kopparutvinning och därtill relaterade verksamheter, expanderade kraftigt under 1960- och 70-talen till följd

(21 av 147 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Zambias topografi, med bland annat stora höjdvariationer, ger goda odlingsmöjligheter för en stor mängd grödor. Trots att knappt 10 procent av

(21 av 147 ord)

Mineral

Gruvindustrin dominerar landets export. Koppar svarar för cirka 65 procent av landets exportintäkter. Utöver koppar utvinns framför allt kobolt men även bland annat

(23 av 163 ord)

Industri

Zambias tillverkningsindustri domineras av livsmedels- och tobaksindustrin följda av textilindustri, kemisk industri, maskin- och transportindustri. Industriproduktionen i landet

(18 av 125 ord)

Utrikeshandel

Zambias export är starkt råvaru- och mineraldominerad med betoning på koppar,

(11 av 72 ord)

Medverkande

  • Franz-Michael A. Rundquist
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/zambia/näringsliv