Åren närmast efter landets självständighet (1980) karakteriserades av mycket snabb ekonomisk tillväxt. Detta förklaras till stor del av att de sanktioner som riktats mot landet under inbördeskriget lyftes och att den på grund därav snabbt ökande utrikeshandeln medförde en stark stimulans av ekonomin. Tillväxten var dock

(46 av 327 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Zimbabwe har en utbyggd och varierad jordbrukssektor. Av den totala arbetskraften får 2/3 sin utkomst från jordbruk. Det mest anmärkningsvärda med landets jordbrukssektor är de stora skillnaderna mellan det kommersiella jordbruket och det

(33 av 229 ord)

Skogsbruk

Den ojämna befolkningsfördelningen i landet skapar hårt tryck på tillgängliga resurser

(11 av 55 ord)

Mineral

Zimbabwe är rikt på mineral, och gruvindustrin har under lång tid utgjort en viktig del av landets ekonomi. Sedan slutet av

(21 av 144 ord)

Industri

Zimbabwes industrisektor är i jämförelse med många andra afrikanska länders relativt väl utbyggd och svarar för ett brett

(18 av 126 ord)

Utrikeshandel

Sett ur afrikanskt perspektiv uppvisar landet en ovanligt varierad exportsektor där

(11 av 75 ord)

Medverkande

  • Franz-Michael A. Rundquist
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/zimbabwe/näringsliv