zink [siŋk] (tyska Zink, ett ord av oklart ursprung, dock möjligen

(11 av 44 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst

Medelhalten zink i jordskorpan uppskattas till 76 g/ton. I naturen finns metallen nästan uteslutande i kemiskt bunden form som tvåvärda föreningar; gedigen zink

(23 av 154 ord)

Framställning

Mer än 90 % av världens zinkproduktion sker ur zinkbländehaltiga malmer, i vilka andra metaller, som bly, koppar och ädelmetaller, ofta utgör värdefullare komponenter. Zinkinnehållet är vanligen några procent, även om halter på upp till 20 % kan förekomma. Malmen anrikas på sitt zinkinnehåll

(44 av 287 ord)

Produktion och handel

Zink är efter järn och stål, aluminium och koppar den tonnagemässigt största metallen i världshandeln. Den handlas huvudsakligen som metall och slig. Världsproduktionen är (2010) ca 12 miljoner ton zink, utvunnet ur den ungefärligen dubbla mängden zinkslig. Från början av 1950-talet fram till 1998 drygt trefaldigades gruvproduktionen

(47 av 333 ord)

Egenskaper

I naturen finns zink som en blandning av fem stabila isotoper. Metallen kristalliserar i ett något deformerat, hexagonalt tätpackat gitter. Färska snitt är blåvitglänsande. Ren zink är mjuk (Mohs 2,5) och plastiskt formbar vid rumstemperatur, men även mycket små halter av andra metaller, t.ex. järn och aluminium, ändrar de mekaniska egenskaperna. Så är t.ex.

(54 av 380 ord)

Biologisk roll

Man fann 1869 att zink är ett livsnödvändigt grundämne för borstmögel (Aspergillus), men först 1961 blev det fastställt att zink har samma betydelse för människan. Zinkbrist påvisades då som orsak till utvecklingsstörning hos en 21-årig man. Zink är troligen nödvändigt för alla levande varelser.

Zink är en nödvändig beståndsdel i

(50 av 354 ord)

Användning

Den årliga världskonsumtionen av zink är (2010) ca 12 miljoner ton. Därav används över hälften till ytbehandling och korrosionsskydd av järn och stål, varvid varmförzinkning genom

(26 av 184 ord)

Föreningar

I kemiska föreningar har zink oxidationstalet +2. Zinkföreningar är vanligen färglösa, såvida inte motjonen är färgad, som i zinkkromat. Vissa föreningar, t.ex. oxiden, sulfiden och seleniden, utsänder färgat ljus vid uppvärmning eller belysning. Av de enkla salterna är nitratet, sulfatet och halogeniderna utom fluoriden lättlösliga i vatten. Fluorid, cyanid, karbonat, fosfat, silikat och kromat är svårlösliga. Upplösning av zinksalter i ammoniak resulterar i bildning av komplexa tetraamminzinkjoner, Zn(NH3)4

(68 av 494 ord)

Historik

Vid tiden för Kristi födelse framställdes mässing av romarna och grekerna genom upphettning av en blandning av zinkspat, kol och koppar. Mässingsföremål från Palestina har dock kunnat dateras till en så tidig period som omkring 1000 f.Kr. Grekerna kallade zinkspat

(40 av 284 ord)

Medverkande

  • Lars Ivar Elding
  • Lars Olof Björn
  • Leif Hambraeus
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Ulf Erlandsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, zink. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/zink