alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och

(11 av 62 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bakgrund

Alternativmedicinen har många källor: gamla magiska föreställningar som signaturläran, inhemsk och europeisk folkmedicin med bl.a. urinskådning, europeiska lärosystem som homeopati och antroposofisk medicin samt ett flertal orientaliska tankesystem

(28 av 196 ord)

Relation till hälso- och sjukvården

Viss överlappning mellan alternativ medicin och etablerad hälso- och sjukvård finns då det gäller metoder som har anknytning till sjukgymnastik eller innebär kostrådgivning. Vidare kan alternativmedicinska metoder tas i bruk inom den etablerade sjukvården

(34 av 238 ord)

Metoder

Beträffande diagnostik använder alternativmedicinaren ofta den vårdsökandes självdiagnos eller den diagnos som vederbörande fått inom den etablerade hälso- och sjukvården. Ibland tillämpar alternativmedicinaren egen diagnostik, som beträffande

(27 av 189 ord)

Behandling av fysikalisk karaktär

Behandling med ljus, laser, färger, ljud, vatten, magneter, koppning.

(9 av 9 ord)

Behandling av kemisk-biokemisk karaktär

Alternativmedicinska läkemedelsliknande medel, aromaterapi, oljemassage, tarmrening.

(6 av 6 ord)

Behandling som har beröringspunkter med sjukgymnastik, ofta kombinerad med element av psykoterapi

Olika former av rörelse- och hållningsövningar, massage i ett antal utformningar,

(11 av 18 ord)

Behandling av psykologisk natur

Vissa metoder utgår från föreställningar om energifält i och kring kroppen,

(11 av 22 ord)

Behandling baserad på religioner och vishetsläror

Religiös healing (helande), förböner, ayurvedisk medicin, antroposofisk medicin, schamanism, yoga.

(10 av 10 ord)

Avgränsning och utveckling

Skillnaden mellan utövare av alternativ medicin och dem som är verksamma inom den etablerade hälso- och sjukvården framgår av patientsäkerhetslagen (2010:659). Där anges vilka yrkeskategorier som ingår i hälso- och sjukvårdspersonalen. Den dominerande gruppen är alla legitimerade yrkesutövare och deras medhjälpare. Var och en som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen står under Socialstyrelsens tillsyn och är skyldig att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Som bekräftats av rättsfall innebär detta att sådana yrkesutövare inte får använda sig

(80 av 582 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist

Litteraturanvisning

Alternativmedicin SOU 1989: 60–63. Huvudbetänkande från alternativmedicinkommittén;
M. Eklöf (utgivare), Perspektiv på komplementär medicin: Medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning (2004);
M. Eklöf & A. Kullberg, Komplementär medicin: Forskning, utveckling, utbildning (2004).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, alternativ medicin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/alternativ-medicin