antiken

anti´ken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia. Ordet antiken (italienska antichità, franska antiquité, tyska die Antike) började användas på 1700-talet. Det betecknade från början den grekisk-romerska konsten, och "en antik" kunde också avse ett enskilt antikt konstföremål, ofta en staty. Med ordet förknippas ofta föreställningar om en överlägsen grekisk-romersk kultur, som gick under i och med medeltidens inbrott men som man senare försökt efterlikna eller återuppliva.

Jerker Blomqvist

Historisk översikt

Under Greklands arkaiska tid (700–480 f.Kr.) började en urbanisering, och den typiska grekiska stadsstaten fick sin form ... (100 av 1106 ord)

Vill du veta mer om antiken?
Prova NE.se nu!