vikingatiden

vi´kingatiden, i Norden benämning på den sista perioden av järnåldern, vanligen daterad till ca 800–1050 e.Kr. och uppkallad efter de vidsträckta vikingatåg som då företogs från Skandinavien. Under vikingatiden kom nordiska stormän att dominera delar av den europeiska kontinenten och Brittiska öarna. Västerut koloniserades bl.a. Island och Grönland, och österut öppnades handelsvägar från Norden till Orienten.

Ingmar Jansson

Bakgrund

Orsakerna till den dynamiska utvecklingen i Skandinavien är ännu oklara. Sannolikt har drivkrafterna bakom de företeelser som tillsammans karakteriserar epoken – plundringståg, kolonisation och handel – varierat. Befolkningstillväxt, möjligen en följd av klimatförbättring och förbättrade jordbruksmetoder, bör ha bidragit ... (100 av 1781 ord)

Vill du veta mer om vikingatiden?
Prova NE.se nu!