cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

(16 av 112 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Encellig eller flercellig?

Det finns organismer som består av bara en cell, till exempel

(11 av 62 ord)

Bakteriecellen är prokaryot

Prokaryota celler har ingen cellkärna men det har eukaryota celler. De eukaryota cellerna har sin arvsmassa i cellkärnan. Pro betyder ’före’ och karyon betyder ’kärna’. Ordet prokaryot berättar att

(29 av 203 ord)

Djurceller och växtceller är eukaryota

Djurceller och växtceller är eukaryota. Det betyder att de har en

(11 av 36 ord)

Djurcellen

Den typ av celler som människan och alla andra djur har kallas djurceller.

Djurcellen har cellkärna och är därför eukaryot. I cellkärnan finns kromosomerna som

(25 av 168 ord)

Växtcellen

Växtcellen har precis som djurcellen sitt DNA i en cellkärna och är därför eukaryot. Växtcellen har i stort sett alla delar som djurcellen har, och dessutom

cellvägg av cellulosa som ger växtcellen form och skydd.

(36 av 254 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, cell. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/cell