Danmark är ett land i norra Europa. Landet har 5,8 miljoner

(11 av 59 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Danmark är en del av Norden och ligger i Nordeuropa. Landets huvudstad heter Köpenhamn. Till Danmark hör även Grönland och Färöarna.

Danmark är ett utpräglat örike. Halvön Jylland

(28 av 197 ord)

Geografi

Jylland gränsar i söder mot Tyskland. De största öarna, efter Själland och Fyn, är Falster, Lolland, Møn, Langeland,

(18 av 126 ord)

Befolkning

Danmark är mycket mer tättbefolkat än de andra nordiska länderna. Nästan en tredjedel av invånarna

(15 av 101 ord)

Religion

På 800-talet reste munken Ansgar i Skandinavien och spred kristendomen. Men först med reformationen på 1500-talet blev Danmark ett protestantiskt

(20 av 138 ord)

Utbildning

Barn och ungdomar måste gå tio år i grundskolan. Det första året i grundskolan är en förskoleklass, och barnen

(19 av 134 ord)

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Danmark är hög, och det finns ett väl utbyggt system med sjukvård, äldreomsorg,

(15 av 103 ord)

Näringsliv

Danska företag utvinner mycket olja och naturgas i Nordsjön. De tillverkar också vindkraftverk liksom maskiner och mätinstrument. I landet finns också många företag som producerar mat

(26 av 180 ord)

Statsskick och politik

Danmark är en monarki där drottning Margrethe II är statschef. Hon har inte så mycket makt. Folketinget

(17 av 121 ord)

Kultur

På 1700-talet skrev Ludvig Holberg teaterpjäser. En av dessa är Jeppe på Berget, som spelas än i dag. På

(19 av 127 ord)

Historia

Stenåldern, bronsåldern och järnåldern

När inlandsisen började smälta i Danmark vandrade renjägare in i området. Från början var landet täckt av tundra, men senare blev klimatet varmare och stora skogar växte upp. Människor jagade rådjur och vildsvin och fiskade. Omkring 4000 före Kristus började man hålla boskap och odla grödor med svedjebruk, det vill säga man brände ner skog och sådde i askan.

Under bronsåldern blev samhället mer uppdelat mellan olika grupper. En liten grupp krigare hade stor makt och

(80 av 803 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Danmark. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/danmark