etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’. Etik handlar om vad

(14 av 99 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Etik och moral

Moral och etik används ofta med samma betydelse. Men ibland gör man skillnad på begreppen. Då brukar man mena att moral är det

(23 av 163 ord)

Etikens områden

Etiken kan delas upp i olika områden, och uppdelningen kan göras

(11 av 28 ord)

Deskriptiv etik

Ett område handlar om att beskriva vad en grupp människor har för uppfattningar om rätt och

(16 av 112 ord)

Normativ etik

Ett annat område av etiken är den normativa etiken. Den försöker ge oss vägledning om vad

(16 av 111 ord)

Metaetik

Det tredje området handlar om etikens grunder. En del menar att

(11 av 76 ord)

Hur gör man?

Hur går man då till väga för att få svar på frågor inom etiken? Vilka metoder använder filosofer när de undersöker de filosofiska frågorna? Fantasin är viktig. Men också det vi redan vet om verkligheten. Man kan börja med

(39 av 274 ord)

Etik och religion

Alla religioner har någon form av etik. En del menar också att Gud bestämmer vad som är

(17 av 116 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, etik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/etik