nervsystem är ett organsystem som tar emot och lagrar information från

(11 av 70 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Centrala nervsystemet (CNS)

Hos människan består centrala nervsystemet av hjärnan och ryggmärgen. Hjärnan tar emot signaler med information

(15 av 107 ord)

Perifera nervsystemet (PNS)

Ordet periferi betyder utkant. Perifera nervsystemet består av nerver ute i kroppen som

(13 av 92 ord)

Somatiska och autonoma nervsystemet

Man kan alltså dela in människans nervsystem i centrala nervsystemet och

(11 av 55 ord)

Somatiska nervsystemet

Det somatiska nervsystemet tar emot känselimpulser från bland annat huden, musklerna

(11 av 33 ord)

Autonoma nervsystemet

Det autonoma nervsystemet kan man inte styra medvetet. Det arbetar autonomt, alltså på egen hand, utan viljans kontroll. De autonoma nerverna skickar signaler till och från hjärtat, lungorna, blodkärlen, tarmen

(30 av 209 ord)

Nervimpulser

En nervcell kan bilda och leda elektriska signaler, nervimpulser. Signalerna är elektriska laddningar som uppstår i nervcellen. Signalerna sprids

(19 av 130 ord)

Nervsystemet hos olika djur

Maskar, nässeldjur och andra enkelt byggda djur har nervsystem som bara består av ett nät med nervtrådar eller en kedja med ganglier, alltså nervknutor.

(24 av 169 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, nervsystem. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/nervsystem