agraʹrsamhälle, sammanfattande benämning på en statlig eller regional enhet vars näringsliv domineras av jordbruk med binäringar. Utgångspunkt är den period då en befolkning av jägare, fiskare och samlare lämnade sin mer eller mindre nomadiserande tillvaro för att på fasta boplatser (byar eller ensamgårdar) ägna sig åt åkerbruk och boskapsskötsel. Övergången skedde långsamt och vid helt olika tidpunkter i skilda delar av världen. Den kan tämligen ungefärligt tidfästas till 8 000–6 000 f.Kr. i Främre Asien, 6 000–4 000 f.Kr. i delar av Syd- och

(84 av 1193 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Sten Carlsson

Litteraturanvisning

M. Bloch, French Rural History ( engelsk översättning 1978);
J. Blum, Lord and Peasant in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century ( 1971);
A. Eskeröd, Jordbruk under femtusen år ( 1973);
D. Hannerberg, Svenskt agrarsamhälle under 1200 år ( 1971);
E. Ingers m.fl., Bonden i svensk historia 1–3 ( 1943–56);
E. Jutikkala, Bonden i Finland genom tiderna ( 1963);
F. Lütge, Deutsche Agrargeschichte 3 ( 1963);
F. Skrubbeltrang, Det danske landbosamfund 1500–1800 ( 1978);
B.H. Slicher van Bath, The Agrarian History of Western Europe A. D. 500–1850 ( 1963).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, agrarsamhälle. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/agrarsamhälle