ammoʹniak (latin [sal] ammoniʹacum, grekiska ammōniakoʹn ’salmiak’, egentligen ’salt från Ammonoasen

(11 av 36 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Egenskaper

Vid rumstemperatur är ammoniak en färglös gas med karakteristisk lukt och med lägre densitet än luft. Den är starkt slemhinneretande och i höga halter farlig. Redan vid koncentrationer av 0,01–0,02 % inträder märkbar irritation av ögon och andningsvägar; om man får ammoniak i ögonen bör man spola med rikliga mängder

(49 av 347 ord)

Biologisk roll

Ammoniak är en viktig substans inom den globala omsättningen av kväve (se kväve: Kretslopp och kvävefixering).

(16 av 114 ord)

Framställning

Nästan all ammoniak syntetiseras enligt Haber-Bosch-metoden genom direkt reaktion mellan vätgas och kväve vid högt tryck i närvaro av katalysator. Kvävet tas från luften, vätgasen fås antingen genom elektrolys av vatten, genom reaktion mellan koks och vattenånga (vattengas), eller ur kolväten, t.ex. naturgas eller nafta. Processen

(46 av 328 ord)

Produktion

Produktionskapaciteten i världen var 1950 4,8 miljoner ton, 1967 28,7 miljoner

(11 av 58 ord)

Användning

Världens kvävebehov för konstgödning och industriprodukter tillgodoses nästan helt via ammoniak, som till största

(14 av 97 ord)

Miljöeffekter

Ammoniak ingår i kvävets kretslopp; se kväve (Kretslopp och kvävefixering). År 2005 släpptes i Sverige

(15 av 106 ord)

Historia

Ammoniak bildas i naturen vid nedbrytning av organiskt kvävehaltigt material och har varit känt sedan urminnes tid. Fram till de syntetiska metodernas genombrott vid tiden för första världskriget erhölls ammoniak förutom från naturliga källor (chilesalpeter, naturgödsel, etc.) som biprodukt vid gas-

(41 av 290 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
  • Lars Ivar Elding
Källangivelse
Nationalencyklopedin, ammoniak. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ammoniak