arbetslöshet, förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men inte finner arbete. I de svenska arbetskraftsundersökningarna klassificeras en person som arbetslös om han eller hon inte är sysselsatt och är aktivt arbetssökande. Dold arbetslöshet kan bero på att vissa personer inte aktivt söker

(49 av 350 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

I äldre tid

Begreppet arbetslöshet har närmast samband med lönearbete inom ramen för fri företagsamhet i en kapitalistisk ekonomi. Även om slavar under antiken eller livegna under feodalsystemet inte utförde arbete under en viss tid var de uppbundna i systemet. De kunde vara undersysselsatta men inte arbetslösa.

Arbetslöshet kunde sålunda drabba de arbetare som på lönebas blev

(54 av 380 ord)

Medverkande

  • Inga Persson
  • Rune Bunte

Litteraturanvisning

A. Björklund m.fl., Arbetsmarknaden ( 3:e upplagan 2006);
K. Eklund, ”Arbetslöshetens orsaker och botemedel”, Ekonomisk Debatt 1985;
J.A. Garraty, Arbetslösheten i historien ( 1980).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, arbetslöshet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetslöshet