arbetspsykologi, psykologisk forskning om människan i arbetslivet. Arbetspsykologin anknyter till flera

(11 av 31 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Under 1900-talets första hälft såg näringslivet den framväxande arbetspsykologin som en hjälpvetenskap vid rationalisering. Tysk och amerikansk arbetspsykologi blev förebilder, Taylors ”Scientific management” angav inriktningen. En första svensk skrift, ”Arbetspsykologi” (1924), behandlade

(32 av 227 ord)

Forskning

Inom forskningen och forskningstillämpningen kan man förenklat skilja mellan en managementinriktning, som främst syftar till att ge underlag för effektiv företagsledning, personaladministration och produktion, och en arbetsmiljöinriktning, som primärt syftar till kunskaper och åtgärder av betydelse för de arbetandes hälsa, välbefinnande och

(42 av 300 ord)

Tillämpad arbetspsykologi

Arbetspsykologiska kunskaper förmedlas i företagen vid utbildning av i första hand arbetsledare och andra chefer. Inlärningspsykologiska rön påverkar utbildningens utformning. Psykologiska metoder används

(23 av 161 ord)

Medverkande

  • Lennart Lennerlöf

Litteraturanvisning

G. Aronsson, Arbetspsykologi ( 1987);
B. Gardell, Arbetets organisation och människans natur ( 1986);
L. Lennerlöf, Arbetsmiljön ur psykologisk och sociologisk synvinkel ( 1981);
S. Rubenowitz, Organisationspsykologi och ledarskap ( 3:e upplagan 2004).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, arbetspsykologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetspsykologi