assisterad befruktning, assisterad reproduktion, olika metoder att behandla par som inte kan få barn

(14 av 99 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Insemination

Insemination med spermier från make eller sambo är en ovanlig åtgärd men är inte omgärdad med detaljerade föreskrifter, och resultatredovisning är inte heller obligatorisk. Anledningen till sådan insemination är anatomiska eller psykologiska orsaker till att samlag

(36 av 252 ord)

Befruktning utanför kroppen

Inför befruktning utanför kroppen är framtagningen av äggceller en avancerad procedur som många kvinnor upplever som påfrestande. Genom hormonell stimulering av äggstockarna, oftast föregånget av medikamentell hämning av den normala hormoninsöndringen från hypofysen, sker en tillväxt av fler äggblåsor än i en normal menstruationscykel. Flera mogna äggblåsor punkteras från slidan med hjälp av ultraljudsstyrning, och äggen sugs ut till ett provrör med näringslösning (se bild 1a och 1b).

image/jpeg

assisterad befruktning (bild 1a). Vid alla former av befruktning

(80 av 817 ord)

IVF med donerade könsceller

Befruktning utanför kroppen får utföras om endera spermierna eller äggcellerna är donerade. Det är alltså inte tillåtet att behandla ett par

(21 av 143 ord)

Frysförvaring av spermier och ägg

Spermier fryses ned sedan ett färskt ejakulat har lämnats. Nedfrysningen föregås

(11 av 66 ord)

Risker för kvinnan i samband med IVF

De akuta riskerna för kvinnor som genomgår IVF är mycket små. Blödning av

(13 av 88 ord)

Risker för barnet i samband med IVF

Risken för för tidig födsel är något ökad jämfört med andra graviditeter. Detta gäller både enkelbörd och tvillingbörd. Risken att barnet föds med

(23 av 160 ord)

Psykosociala och ekonomiska faktorer

Ofrivillig barnlöshet är en stor påfrestning för ett pars relation och för sexualiteten och speciell därför att två människor drabbas samtidigt. Att få barn är för de flesta människor mycket viktigt. Reaktioner och förväntningar inför den snabba utvecklingen av assisterad befruktning och de besvikelser som ändå inträffar är föga kända.

Assisterad

(51 av 361 ord)

Lag och föreskrifter gällande assisterad befruktning

Se ovan angående lagrum. Donation av ägg eller spermier är tillåten. Det är emellertid inte tillåtet att befrukta en kvinnas ägg med mannens eller sambons spermier och sedan föra in det befruktade ägget i en annan kvinnas livmoder för att denna kvinna ska fullfölja graviditeten och efter förlossningen lämna tillbaka barnet till

(52 av 366 ord)

Historik

Att äggceller från djur kunde befruktas med spermier in vitro ska ha visats första gången 1878. In vitro-fertilisering med återföring till livmoder ledande till födsel av normala ungar utfördes under 1930-talet hos kaniner och därefter hos

(36 av 253 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
  • Mats Ahlgren
Källangivelse
Nationalencyklopedin, assisterad befruktning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/assisterad-befruktning