(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Alkalispektra

Atomer med fler elektroner uppvisar i allmänhet mycket mer komplicerade spektra än väteatomen, och det är uppenbart att

(18 av 126 ord)

Sommerfelds atommodell

En utvidgning av Bohrmodellen gjordes några år efter dess tillkomst av Arnold Sommerfeld. I denna utvidgade modell antas elektronernas banor, elektronorbitalerna, vara elliptiska, och ett andra kvanttal, l, införs, vilket beskriver orbitalens excentricitet. Detta kvanttal, som kan anta alla heltalsvärden mellan 0 och n–1, representerar även elektronens banimpulsmoment och kallas

(50 av 364 ord)

Zeemaneffekt

År 1896 hade Pieter Zeeman gjort den viktiga upptäckten att de flesta atomära spektrallinjer uppspaltas om källan placeras i ett magnetfält – en uppspaltning som i allmänhet är proportionell mot magnetfältets styrka. Denna effekt, som vi

(36 av 251 ord)

Spinnhypotesen

Zeemaneffekten tyder på att atomen endast kan anta vissa bestämda orienteringar i rymden vid närvaro av ett yttre fält, s.k. rymdkvantisering. För att mer direkt kunna experimentellt observera denna rymdkvantisering utförde Otto Stern och Walther Gerlach 1925 ett berömt experiment, där en kollimerad stråle av atomer fick passera ett inhomogent

(50 av 357 ord)

Medverkande

  • Ingvar Lindgren
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Finstruktur, Zeemaneffekt och elektronens spinn. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/atom/finstruktur-zeemaneffekt-och-elektronens-spinn