avdunstning, omvandling av ett ämne från fast eller flytande fas till gasfas. Avdunstning från fast fas kallas även sublimation. Avdunstning sker vid alla temperaturer och enbart från ett ämnes yta, i motsats till

(33 av 224 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Praktisk betydelse

Avdunstningen är en process i gränsytan mellan olika medier, och den studeras inom olika vetenskapliga discipliner. Den har grundläggande betydelse i tre viktiga sammanhang: den är en del av ett områdes vattenbalans, liksom av jordytans energibalans, och den är kopplad till den kolcykel

(43 av 303 ord)

Vad styr avdunstningen?

Avdunstningen och dess variation inom dygnet och året beror på vilken yta som vattnet härstammar från. Man brukar betrakta flödet av vattenånga till atmosfären i analogi med elektrisk ström och tillämpar därvid motsvarigheten till Ohms lag. Man kan då urskilja tre olika typer av motstånd mot avdunstning. Den relativa storleken på dessa motstånd avgör hur den tillgängliga energin fördelas mellan latent och förnimbart värme. I det fall som vattnet måste passera

(71 av 495 ord)

Medverkande

  • Sven Halldin

Litteraturanvisning

W. Brutsaert, Evaporation into the Atmosphere ( 1982);
S. Halldin, ”Swedish Evaporation Research: A Review”, Nordic Hydrology 1988.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, avdunstning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avdunstning